Gipuzkoako Foru Aldundia

GIPUZKOAKO PROTOKOLOEN ARTXIBO HISTORIKOA

Ibarra Zelai, 4. 20560 - OÑATI
Tel.: +34 943 41 50 60
ahpg-gpah@gipuzkoa.eus

Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa

Ibarra Zelai,4. 20560 – OÑATI
Tel.: +34 943 41 50 60 / ahpg-gpah@gipuzkoa.eus
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Home > Funtsak > Funtsak > Estatuko administrazio periferikoaren Gipuzkoako artxibo-funtsak

Estatuko administrazio periferikoaren Gipuzkoako artxibo-funtsak

 

Probintzia-anitzeko eremua

Meteorologia 1909-2016 96 kaxa; 13,25 ml

 

Probintzia-eremua

Merkataritza

Donostiako Merkataritzako probintzia-ordezkaritza

1982-1998 699 kaxa; 19 liburu; 93 ml
Hornikuntza eta Garraioen Komisaldegiaren Probintzia-ordezkaritza Gipuzkoan 1941-1984 59 kaxa; 8,4 ml

Estatistika

Estatistikako Institutu Nazionalaren Probintzia-ordezkaritza

1861-1969 503  dokumentu-sorta; 29 ml

Ogasuna

Gipuzkoako Probintziako Administrazio Ekonomikoa

1862-1881

52 liburu

Gipuzkoako Ogasun Probintzia-ordezkaritza 

1882-1977

3.116 sorta; 6.344 liburu; 902 kaxa; 129,7 ml

Herrizaingoa

Gobernu Zibila 1922-1996 2.749 kaxa; 287 liburu; 315 ml
Gobernuaren ordezkariordetza 1997-2009 3.750 kaxa; 535 ml.
     

Espetxeak:

Donostiako Probintzia-espetxea

Azpeitiko Barrutiko espetxea

Tolosako Barrutiko espetxea

Bergarako Barrutiko espetxea

Saturrango Emakumeen Espetxe-zentrala

1880-1959 195 kaxa; 27,70 ml

Herri-lanak, Garrioak eta Etxebizitza

Hirigintza eta Herri-lanen probintzia-ordezkaritza 1923-1986 8  kaxa; 1 ml


Lana

 

Lanaren probintzia-ordezkaritza Gipuzkoan 1961-2003 64 kaxa; 4 liburu; 9,75 ml
Enplegu Institutu Nazionalaren probintzia-ordezkaritza Gipuzkoan 1978-1999 24 kaxa; 3,4 ml

 


Administrazio korporatiboa

Erakunde Sindikalaren Probintzia-ordezkaritza  1941-1976 29 kaxa; 3,75ml

 

Donostiako Merkataritzako probintzia-ordezkaritza (1982-1998)

Merkataritzako probintzia-ordezkaritza Donostiako Lurralde Ordezkaritzaren lekukoa hartu zuen. 1952an Gipuzkoako eta Nafarroako lurralde esparruak hartzen zituen, eta 1966tik aurrera Logroño ere sartu zen.

Industria eta Merkataritza Ministerioa, 1933an sortu zena,bereizi egin zuen 1951ko uztailaren 19ko lege dekretuak, eta merkataritza arloko eskumenak Merkataritza Ministerio sortu berriari egotzi zitzaizkion.Estatuko administrazioaren zerbitzu periferikoa da, eta oraindik ere jardunean dago, Donostiako Merkataritza Zuzendaritza Probintziala izenarekin, baina Gipuzkoan soilik du jurisdikzioa.

Historian zehar hainbat erakunderen mende egon da (Industria eta Merkataritza Ministerioa, Merkataritza Ministerioa, Merkataritza eta Turismo Ministerioa, eta Ekonomia eta Merkataritza Ministerioa). Donostian du egoitza. Merkataritza Ministerioaren funtzioak lurralde esparruan garatzeaz arduratzen zen ordezkaritza hau. Funtzio horien artean zegoen esportazio eta inportazio lizentziak izapidetu eta ematea. Bestalde, informazioa eta aholkularitza ere ematen zituen, batez ere lurraldeko produktu tipikoei buruz, eta nazioarteko merkatuan zuten egoera ekonomikoari buruz, nahiz lurraldearen garapen ekonomiko egokirako beharrezkoak ziren inportazioei buruz.

Artxiboan 1982tik 1998ra bitarteko dokumentazioa soilik gorde da.

Itzuli

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hornikuntza eta Garraioen Komisaldegiaren probintzia-ordezkaritza Gipuzkoan (1941-1984)

Hornikuntza eta Garraioen Komisaldegiaren probintzia-ordezkaritza Estatuaren Administrazioko erakunde autonomoa izan zen, 1939an sortua, herritarrak premia biziko elikagaiez eta ezinbestean erabili beharreko kontsumo gaiez hornitzeko xedez.

Bulegoa 1981ean desagertu zen, eta ordezkaritzak, orduan, Nekazaritza Produktuen Zerbitzu Nazionalaren mende egotera pasa ziren, 1984an behin betiko desagertu ziren arte.

Historian zehar hainbat organismoren mende egon da (Industria eta Merkataritza Ministerioa, Nekazaritza Ministerioa, Merkataritza Ministerioa eta Merkataritza eta Turismo Ministerioa), eta egoitza Donostian izan du beti. Gobernadore zibilak ordezkari probintzialaren kargua hartu zuen, eta bere funtzioen artean zegoen baliabideak lortu eta erostea, horiek ekitatiboki banatzea, prezioak finkatzea, berak banatu beharreko produktuak interbenitzea eta aldian-aldian askotariko artikuluak inportatu eta esportatzeko proposamenak egitea.

Artxiboan 1941etik 1984ra bitarteko dokumentazioa soilik gorde da.

Itzuli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estatistikako Institutu Nazionalaren Probintzia-ordezkaritza (INE) (1877-1969)

Estatistikako Institutu Nazionalaren probintzia-ordezkaritzaren jatorria Gipuzkoako Estatistika Probintzia-zerbitzua izenekoa izan zen; Institutua Estatuaren administrazio delegatuaren erakunde bat da eta oraindik aktiboa dago.

Bere ibilbide historikoan zehar izen desberdinak izan ditu (Estatistikako Probintzia-zerbitzua eta Estatistikako Probintzia-atala) eta hainbat erakunderi atxikia egon da (Sustapen Ministerioa, Lan eta Aurreikuspen Ministerioa, Lehendakaritza Ministerioa, eta Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa). Egoitza Donostian du.

Zerbitzu zentralak eta ordezkaritza probintzialak 1948an berrantolatu ziren. 1989az geroztik, erakunde autonomoa da eta Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioari atxikia dago. Ordezkaritza honen eginkizuna izan da probintziako datuen bilketa egitea osasun, demografia, politika, ekonomia, finantza, gizarte eta turismo alorretan, inkestak egiteaz eta erroldak osatzeaz gainera.

Artxiboan 1877-1969 bitarteko dokumentazioa da gordailatua.

Itzuli

Estatistikako Institutu Nazionalaren Probintzia-ordezkaritza (INE) (1877-1969)

Sailkapen-taula:
 
 
1.1.1. Aktak
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1. Kultura
 
2.3.2. Hauteskundeak
 
2.3.3. Justizia
 
2.3.4. Gizarte gaiak
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gipuzkoako Probintziako Administrazio Ekonomikoa (1847-1880)

Gipuzkoako Probintziako Administrazio Ekonomikoa Estatuaren administrazio delegatuaren erakunde bat izan zen; Ofizialki 1849. urtean sortu zen, intendentearen figura ezabatu zenean eta Ogasun arloko bulego probintzialak gobernu zibilaren mendera igaro zirenean

Hortaz, Ogasun Ministerioari atxikia egon zen, eta egoitza Donostian izan zuen.

Administrazio ekonomiko probintziala izenarekin, 1866an ogasun publikoaren administrazio bakarrean elkartu ziren probintzian zeuden administrazio, diruzaintza eta kontularitza guztiak.

1882an aro berri bat hasi zen, Estatuaren Jabetza eta Eskubideen Atala sortu zenean. Horrek esplikatzen du desamortizazio prozesuak arrunt ugaritzea bertan jasota dagoen dokumentazioan.

1847tik 1880 arteko kontabilitate liburuak gordetzen dira artxiboan.

Itzuli

Sailkapen-taula

Gipuzkoako Probintziako Administrazio Ekonomikoa (1847-1880)

 • Idazkaritza
  • Barne Araubidea
  • Langileak
 • Kontribuzioak
 • Estankupeko errentak
 • Estatuaren jabetzak eta eskubideak
  • Kudeaketa
  • Salmentak
  • Errentamenduak
  • Erroldak
 • Kontabilitatea/Esku-hartzea
  • Gordailuen kutxa
  • Jabetzak
 • Diruzaintza/Kutxa
 • Auzibidea/Aholkularitza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gipuzkoako Ogasun Probintzia-ordezkaritza (1882-1877)

Donostian kokatutako Ogasun Probintzia-ordezkaritzak Gipuzkoako Probintziako Administrazio Ekonomikoa ordeztu zuen, Estatuaren administrazio delegatuaren erakunde bat da eta oraindik aktiboa da, Zerga Administrazioaren Estatuko Agentziaren ordezkaritza baita gaur egun. Bere ibilbidean zehar Ogasun Ministerioaren mendean egon da eta garai batean Gipuzkoako Probintziako Administrazio Berezia izena zuen. Egoitza Donostian izan du.

Ordezkaria zen probintziako agintaritza ekonomiko gorena 1881ean. Gipuzkoan, gainerako euskal probintzietan bezalaxe, ezaugarri bereziak zituen; izan ere, bazituen ogasun administrazio berezia, kontuhartzailetza eta gordailuzaintza-ordaintokia. zerbitzu guztiak bat eginda -kontuhartzailetza eta Kutxa izan ezik-, 1903ko erregelamenduan ikus daitekeenez. 1965. urtean lehen mailako ordezkaritza kontsideratua izan zen eta, horregatik, ordezkariorde kargua ere ema zitzaion.

Hastapenetan lau atal izan zituen: Kontribuzioen eta Errenten Administrazioa, Jabetzen eta Zergen Administrazioa, Diruzaintza eta Kontuhartzailetza Geroago, zerbitzu hauek gehitu zitzaizkion: Estatuaren Abokatutza (1892), Ogasun Ikuskaritza (1903), Auzitegi Ekonomiko-Administratibo Probintziala (1924), Kontrabando eta Iruzurraren Auzitegia (1953) eta Ondasun Higiezinen gaineko Zergen Administrazioa (1971).

Artxiboan 1922tik 1996ra bitarteko dokumentazioa gorde da.

Itzuli

Sailkapen-taula

Ogasun Ordezkaritza Probintziala (1882-1877)

 • Ordezkaritza
  • Tokiko Administrazioa
  • Aduanak
  • Batzar Administratiboak
  • Osasun Mankomunitatea
  • Idazkaritza
 • Abokatutza
  • Gai orokorrak
  • Aholkularitza.
  • Estatuaren defentsa
  • Zerga likidazioa
 • Jabetzen eta kontribuzioen administrazioa
  • Gai orokorrak
  • Kontribuzioak eta zergak
  • Estatuaren jabetzak eta eskubideak
 • Errenta Publikoen administrazioa
  • Gai orokorrak
  • Kontribuzioak eta zergak
  • Tinbrea eta monopolioak
 • Errentaren gaineko kontribuzioa
 • Ikuskapena
 • Kontu-hartzailetza
  • Gai orokorrak
  • Gordailuen kutxa
  • Klase pasiboak
  • Kontabilitate orokorra
  • Kontabilitate osagarria
  • Zor publikoa
  • Ordainketa agindua.
  • Zerga atala
 • Diruzaintza
  • Gai orokorrak
  • Gordailuzaintza-ordaintokia
  • Loteriak
  • Zerga-bilketa
 • Auzitegi ekonomiko-administratiboa

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gobernu Zibila (1922-1996)

Gobernadore zibilak Sustapen Ministerioko ordezkariordearen lekua hartu zuen, hura izan baitzen Javier de Burgosen banaketa probintzialaz geroztik probintziako agintari gorena. 1834tik aurrera gobernadore zibila deituko zaio, 1845-1849 urtealdian izan ezik.

Oraindik aktiboan dagoen erakundea da, gaur egun Gobernuaren Ordezkariordetza gisa.

Bere ibilbidean zehar erakunde desberdinetan kokatua egon da (Gobernazio Ministerioa eta Barne Ministerioa), eta egoitza Donostian izan du.

Gobernadorearen figurak izaera politikoa izan du batez ere. Bere eginkizunen artean zituen Gobernu Zentralaren ordezkaria izatea, ordena publikoa zaintzea, hauteskundeak antolatzea eta udalak zuzentzea. Agintaritza eskerga zuen, baina nominala. Haren erregulazio juridikoa beti izan da partziala eta maila apalekoa 1958 arte, urte hartako urriaren 10eko Dekretu batez sendotu egingo baita bere aitortza, probintziako lehenengo agintaritzat hartuta, bai udalen aurrean bai eta Ministerioek probintzietan zabaltzen ari ziren bulego eta zerbitzuen aurrean.

Instituzio gisa ere beti izan du egituratze ahula, 1961eko uztailaren 24ko Agindua eta 1977ko urriaren 15eko Errege Dekretua atera ziren arte.

Artxiboan 1922tik 1996ra bitarteko dokumentazioa gorde da.

Itzuli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gobernuaren Ordezkariordetza (1997-2009)

Gobernuaren Ordezkariordetzak Gobernu Zibila ordeztu zuen 1997an, Estatuaren administrazio delegatuaren erakunde gisa sortu zenean. Gobernuaren ordezkariordea Euskadiko Gobernu Ordezkaritzari atxikia dago, eta izendapen librez izendatzen dute. Barne Ministerioaren mendean egon da beti, eta egoitza Donostian du.

Eginkizun hauek izan ditu ordezkariordeak: ordezkariordetzako zerbitzuen zuzendaritza; zerbitzu ez integratuen sustapena eta ikuskapena egitea; udalekiko komunikazioa, laguntza eta lankidetza, finantzaketa estataleko programei buruzko informazioa emanez; autonomia erkidegoko lurralde ordezkaritzekiko harremana; eta zigor eskumenak aplikatzea.

Artxiboan 1997tik 2009ra bitarteko dokumentazioa gorde da.

Itzuli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espetxeak (1880-1959)

XIX.mendearen erdialdetik aurrera, probintziako hiriburuko espetxea, barrutiko espetxeak eta udal biltegiak zeuden Gipuzkoan. XX.mendearen erdialdera arte, espetxe horiek izen-aldaketak izan zituzten, noski, garaiko legeak araututa, eta espetxeen sailkapen-taldeak aldatzen ziren heinean.

Dokumentazioak jatorria du Donostiako Probintiza-espetxean (1890-1902 bitartean, Donostiako Espetxe Zentzagarria eta Barrutikoa izendatu zen; eta 1913ra arte, Donostiako Prebentziozko Espetxea) Bergarako, Azpeitiko eta Tolosako Barrutiko espetxeetan (1902-1913 bitartean, prebentziozko espetxeak izendatu ziren; eta 1913tik aurrera, barrutiko espetxeak) eta Saturrarango Emakumeen Espetxe Zentralan (1938tik aurrera, hotel- bainutxea erabili zuten helburu horrekin).

Donostiako Probintzia-espetxean (Ondarretan auzoan kokatuta zegoena) zentralizatu zen zenbait espetxetako dokumentazioa gordetzea: Saturrarango Emakumezkoen Espetxe-zentralakoa (1938-1944), Azpeitiko barrutiko espetxekoa (1905-1944), Tolosako barrutiko espetxekoa (1901-1944), eta Bergarako barrutiko espetxekoa (1904-1924), eta Donostiako Probintzia-espetxekoa (1890-1959). Ondoren, Ondarretatik dokumentazioa tokiz aldatu zen Martuteneko Donostiako Probintzia-espetxe berrira. Espetxe bakoitzeko espediente prozesal ugari daude. Halaber, kontserbatzen dira errolda-zedulak, espetxe bakoitzeko presoen alta eta bajen erregistroa, korrespondentzia, delituaren araberako erregistro-orriak, eta espetxeen kontrol funtzionamendu egokia izateko sortutako erlazioak.

Itzuli

Sailkapen-taula

Espetxeak (1880-1959)

1. Zuzendaritza

 
 
2.1. Presoak
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Herrilan eta Hirigintza Probintzia-ordezkaritza (1923-1983)

Herrilan eta Hirigintza Probintzia-ordezkaritzaren aurrekaria Gipuzkoako Herrilan Buruzagitza izan zen, 1905ean sortua. Euskal probintzietan bi buruzagitza egon ziren: bata Bizkaikoa eta Arabakoa, Bilbon kokatua; eta bestea Gipuzkoa eta Nafarroakoa, Donostian kokatua. Azken hori sortu zen trenbide eta ur emakidei buruzko espedienteei irtenbidea emateko.

1944an, berriz, Gipuzkoako Antolamendu Plan Orokorraren Bulego Probintziala sortu zen, Foru Aldundian zeuden azterlanen hiri eta landa eremuetako antolamendu planak aztertzeko.

1966an Herrilan Ministerioaren ordezkaritza probintzialak sortu ziren, beren barruan hartuz garraio, ur, kosta eta herrilan arloetako buruzagitzak, azken hori ostera errepideetako buruzagitza deitu zelarik. Handik urtebetera, errepideetako buruzagitza probintziala eta lehorreko garraioen buruzagitza bateratu egin ziren.

754/1978 Errege Dekretuak berretsi egin zuen ordezkaritza probintzialen presentzia, lau mailatan bereiziz. Gipuzkoako Ordezkaritza C Taldekoa zen, eta unitate hauek zituen: Errepideen unitatea, Etxebizitza eta Arkitektura unitatea, eta Lurralde Antolaketa, Hirigintza eta Ingurune unitatea.

Erakunde desberdinen mendean egon izan da historian zehar (Nekazaritza, Industria, Merkataritza eta Herrilan Ministerioa eta Herrilan Ministerioa).

Herrilanen eta antolamendu planen ikuskapena egin zuen zentroak.

Artxiboan oso dokumentazio gutxi dago gordeta:  antolaketa planen agirien eta planoen mikrofitxak gorde dira, eta obra proiektuen zenbait espediente (1923-1983). 1994an, Gasteizen kokatuta zegoen Herrilan eta Hirigintza Probintzia-zuzendaritzari 200 obra-proiektuen espedienteak eta plano bildumak itzuli zitzaizkion, hain zuzen ere.

 

Itzuli

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gipuzkoako Lanaren Probintzia-ordezkaritza (1961-2003)

Lanaren Probintzia-ordezkaritzak 1929an sortua zen Lan Ordezkaritza Erregionalaren tokia hartu zuen. Bederatzi urte lehenago, 1920ko maiatzaren 29an, Lan Ministerioa sortua zen; ministerio gazte samarra zen, alegia. Handik urte batzuetara, 1932ko maiatzaren 13ko legearekin, ordezkaritza probintzialak sortu ziren probintzia guztietan, eta horrek ekarri zuen lan ordezkaritza eta ikuskaritza erregionalak ezabatzea.

Izen desberdinak izan ditu bere ibilbidean zehar (Lan Ordezkaritza Erregionala, Lanaren Probintzia-ordezkaritza, Lan eta Gizarte Segurantzako Probintzia-ordezkaritza, eta Lan, Gizarte Segurantza eta Gizarte Gaietako Probintzia-zuzendaritza); ministerioetan izandako egitura aldaketak islatzen dituzte izenok, ministerioak ere honela izendatu baitziren: Lan Ministerioa, Lan eta Aurreikuspen Ministerioa, Lan, Osasun eta Gizarte Segurantza Ministerioa eta Lan, Gizarte Segurantza eta Gizarte Gaietako Ministerioa..

Ordezkaritza hauen funtzionamenduari dagokionez, 1942an berrantolatu egin ziren. Gipuzkoako ordezkaritza bigarren taldeko gisa zegoen sailkatua. Handik bi urtera argitaratu zen haren funtzionamendurako erregelamendua. 60-70 urteetan ere berrantolatu ziren eta eskumenak galdu zituzten.

Probintzia-ordezkaritzak, 1982an, Lan eta Gizarte Segurantzako Probintzia-zuzendaritza deitzera pasatu ziren. Hamazazpi urte geroago, 2725/1998 Errege Dekretuaren ondorioz, zuzendaritzak ezabatu eta lan arlo funtzional gisa eratu ziren Gobernuaren Ordezkariordetzaren barruan. Integrazio horretan salbuetsita geratu ziren Lan Ikuskaritzako zerbitzuak.

Eginkizunei dagokienez, barne kudeaketako gaiak eta Ministerioaren ohizkoak eraman zituen (ordenazio laborala; zigorrak; ikuskapena; gizarte segurantza; enplegua; laguntzak; laneko osasuna eta higienea; eta bitartekaritza, arbitrajea eta kontziliazioa).

Artxiboan, laguntzen arloaren kudeaketaren isla gisa, gorde dira bakarrik kooperatiba bati atxikitzeko, langileei egindako maileguen espedienteak (1961-2003). Laguntza horiek Langileen Babeserako Funts Nazionalaren esparruan ematen ziren, eta hura 1981ean iraungi zenean, Kooperatiba eta Sozietate Laboralen Zuzendaritza Nagusiak hartu zuen eginkizun hura, Lan Ministerioaren barruan.

Itzuli

Sailkapen-taula

Gipuzkoako Lanaren Probintzia-ordezkaritza (1961-2003)

Langileen Babeserako Funts Nazionala

 Negoziatua: Ekoizpena / Atala: Obra eta proiektuak eta maileguen espedienteak

 • Kooperatiba batera atxikitzeko, langileei egindako maileguen espedienteak (1961-1990)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Enplegu Institutu Nazionalaren Probintzia-zuzendaritza (INEM/SEPE) (1978-1999)

Enplegu Institutu Nazionalaren Probintzia-zuzendaritza 1979an sortu zen erakunde autonomo gisa, eta 2008an desagertu zen, eskumenak Lanbide-ri eskualdatu zitzaizkionean.

Bere helburua zen langileei enplegua aurkitzen laguntzea eta enpresei enplegatuak kontratatzen laguntzea, langileen formazioa sustatzea eta langabeziako prestazioak kudeatzea.

Artxiboan, langileen eta espedienteak eta irakasle adituenak bakarrik ditu, 1978tik 1999ra bitartekoak.

Itzuli

Sailkapen-taula

Enplegu Institutu Nazionalaren Probintzia-zuzendaritza (INEM/SEPE) (1978-1999)

 • Zerbitzu eta kudeaketa ekonomikoa
  • Langileen espedienteak
  • Langabetuei ikastaroak emateko irakasle adituen espedienteak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erakunde Sindikalaren Probintzia-ordezkaritza (AISS) (1941-1976)

AISS Erakunde Sindikalaren Probintzia-ordezkaritza Estatuaren administrazio delegatuaren erakunde bat izan zen; 1940an sortua zen eta Sindikatuen Ordezkaritza Nazionalari atxikia egon zen, 1978an iraungi arte (906/1978 Errege Dekretua).

Bere historian zehar Mugimendu Nazionalaren mendean egon zen, eta egoitza Donostian zuen. 1976ko urriaren 8ko Errege Dekretu Legearen bitartez, antzinako Erakunde Sindikala erakunde autonomo bihurtu zen eta Gobernuko Lehendakaritzara atxikia geratu zen, Zerbitzu Sozioprofesionalen Administrazio Instituzionala (AISS) izena hartuz.

Ordezkaritzak, bere esparruan, ekintza sindikalak koordinatzen zituen eta sindikatuei eta entitate sindikalei zerbitzu komunak emateko eta antolatzeko ardura zuen. Gainera, Kontseilu Sindikal Probintzial bat zegoen: organo kolegiatu bat, Kongresu Sindikalaren antzeko eginkizunak zituena baina probintziaren esparruan.

Artxiboan, ordezkaritza honen langile espedienteak gorde dira, 1941etik 1976 artekoak.

Sailkapen-taula

Erakunde Sindikalaren Probintzia-ordezkaritza (AISS) (1941-1976)

 • Langileen espedienteak (1941-1976)

Itzuli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Azken eguneratzea hemen: Osteguna, 2021(e)ko abuztua(r)en 26-(e)an 07:42etan
E-posta Inprimatu